Biorezonantni čip


Terapijske frekvencije mogu se tijekom terapije prenijeti na mali čip koji se zatim lijepi na akupunkturnu točku na tijelu kako bi se produljilo djelovanje terapije do sljedećeg posjeta Centru Biorezonance.

Uređaj BICOM 2000 memorira frekvencijski kod u BICOM-čip koji je integriran u malu čeličnu košuljicu, tako da ne zrači terapeutske informacije u okolinu.

Oprema za memoriranje ne skladišti samo terapijske frekvencije pacijenta ili uzoraka, već i frekvencijske kodove specifičnog magnetskog polja.